Pravilno provetravanje

Pravilno provetravanje pruža prijatnu klimu i sprečava pojavu kondenza i buđi.Čak i kod najboljeg termo-stakla se prinudno može stvoriti magla, ukoliko vazduh u prostoriji sadrži veliku količinu vlage. U svakom domaćinstvu se prilikom kuvanja, kupanja ili sušenja veša stvara znatna količina vlage.  Pa čak i sam čovek prilikom disanja ispušta značajnu količinu pare – za 8 sati sna se izdahne otprilike 1 litra pare ! U jednom domaćinstvu sa četiri člana se po danu izdahne 10 litara vode u vidu pare. Zbog dodatne količine vode dolazi do preterane količine vlage u vazduhu, koja dovodi do efekta kondenzacije. Ova količina vlage bi trebalo da se provetravanjem izbaci napolje. Ukoliko ta vlaga ostane u kući,  posledice su oštećenja nameštaja i gradjevinske strukture (nastanak buđi). Prostorije sa prevelikom količinom vlage su loše i štetne po zdravlje.  Stari prozori su nam omogućavali stalno luftiranje, jer nisu dihtovali. Novi prozori  medjutim moraju redovno biti otvarani kako bi se vlaga propustila izvan prostorije. Takodje se ovim putem i u toku hladnih dana oslobadja višak vlage u prostorijam. Prilikom čega temperatura u prostoriji ne sme da se smanji na ispod 15 ° C, jer topao vazduh može da prihvati više vlage od hladnog vazduha.

KAKO SE PRAVILNO PROVETRAVA

1. Provetravajte prostorije ujutro 3-5 minuta (ovo se posebno odnosi na kupatilo i spavaću sobu)
2. U toku dana 3-4 puta proluftirajte prostorije, tako što ćete napraviti promaju. Ovo se posebno odnosi na situacije posle kuvanja i tuširanja.
3. Pritom se prozori ne smeju samo kipovati, već što je više moguće otvoriti.Ovakav vid provetravanja je vrlo efikasan, dok dugotrajnim kipovanim prozorom se u periodu grejne sezone duplo povećavaju troškovi grejanja.
4. Za vreme luftiranja se naravno isključe grejna tela.
5. Zagrevajte sve prostorije podjednako i pobrinite se da tokom noći pad temperature ne bude veći od 5 °C. Time ćete sprečiti kondenzaciju vlage na     rashladjenim zidovima i plafonu.
6. Pravilnim luftiranjem doprinosite uštedi energije, postižete zdravu klimu i sprečavate štetne promene.